• IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES

Phin lọc độc khí OV và buị hơi dầu 7581P100L

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:
Giá: 540 VNĐ
Đã xem: 2324

Phin lọc được thiết kế sử dụng trong các môi trường khí OV (organic Vapor) bụi hơi dầu, hiệu quả đến 99,97% cho tất cả các hạtSản phẩm khác